W ramach zawartego porozumienia o partnerskiej współpracy, Grupa Saint-Gobain nabyła mniejszościowy udział w jednostce biznesowej Megasol, która opracowuje i produkuje zintegrowane z budynkiem systemy fotowoltaiczne w zakładzie w Deitingen w Szwajcarii. Partnerstwo umożliwia firmie Saint-Gobain rozszerzenie oferty zrównoważonych rozwiązań fasadowych i zdobycie pozycji wiodącego dostawcy systemów BIPV w Europie, które są jednym z najszybciej rozwijających się segmentów w branży fasad. W zamian, firma Megasol zyskuje dostęp do bazy klientów Saint-Gobain.

Rozwiązania BIPV wnoszą znaczący wkład w zrównoważone budownictwo i dekarbonizację poprzez bardzo wydajną produkcję energii na dachach i pionowych elewacjach budynków. Właściciele budynków mogą nie tylko spełnić obecne i przyszłe wymagania regulacji energetycznych i zwiększyć własną efektywność energetyczną, ale także generować dodatkowe przychody poprzez wprowadzanie wytworzonej energii elektrycznej do sieci.

Pełna treść komunikatu – TUTAJ