ECO-MIASTO to ogólnopolski projekt, którego organizatorem jest Ambasada Francji w Polsce, obejmujący konkurs dla wszystkich małych i dużych miast, kongres poświęcony ich zrównoważonemu rozwojowi oraz cykl wydarzeń towarzyszących, takich jak seminaria i spotkania mające na celu wymianę dobrych praktyk. Konkurs ECO-MIASTO ma na celu nagrodzenie najbardziej zaangażowanych środowiskowo polskich miast. Do udziału zaproszone są wszystkie polskie miasta i związki gminne, niezależnie od ich rozmiaru. W tym roku Saint-Gobain wspiera projekt już po raz czwarty. Więcej na stronie www.eco-miasto.pl.