Nadszedł ten ważny moment w pracy nad projektem, kiedy mamy ogromną przyjemność przedstawić jej efekty - Raport Polskich Miast Przyszłości 2050. Raport jest rezultatem wielomiesięcznej ścisłej  współpracy ekspertów Saint-Gobain oraz Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością nad badaniem i próbą przewidzenia tego jak będą wyglądać polskie miasta za 30 lat, uwzględniając innowacyjne rozwiązania, które są odpowiedzią na zmiany klimatyczne i społeczne. Raport opiera się na badaniu foresightowym, czyli takim, w którym wybiegamy daleko w przyszłość i badamy wpływ nieistniejących jeszcze rozwiązań na rzeczywistość. Jednak każdą taką podróż kończymy powrotem do teraźniejszości. Ostatecznie bowiem to dzisiejsze decyzje poszczególnych interesariuszy przesądzają, czy prognozy spełnią się, czy nie.

Z punktu, w którym się znajdujemy dzisiaj, przyszłość nie jest zdeterminowana. Ale każdy projekt budowlany, każdy oddany do eksploatacji budynek i każda decyzja co do wyboru technologii zastosowanej w budynkach czy obiektach infrastruktury, przybliża nas do realizacji pożądanych lub wręcz przeciwnie, negatywnych scenariuszy przyszłości. Wobec pilnego zadania wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju w polskich miastach, foresight pomaga podejmować właściwe decyzje i zachęca do sięgania po właściwe innowacje.

Co znajdziemy w raporcie?

  • Trzy możliwe scenariusze przyszłości oraz omówienie kluczowych funkcjonalności miast takich jak transport, mieszkalnictwo, edukacja czy sposoby wypoczynku.
  • Emocjonujący Ranking Polskich Miast czyli porównanie największych polskich aglomeracji i ocena, która z nich ma szansę najszybciej uzyskać status miasta przyszłości
  • Podrankingi miast pod względem takich obszarów jak: budynki biurowe, budynki mieszkalne, transport i infrastruktura, spędzanie wolnego czasu, szkoły.

Treść raportu rzuca nowe światło na aspekty życia, które jeszcze dziś wydają się być bardzo statyczne, a które mogą ulec znaczącej zmianie. Aby te zmiany były tylko lepsze, konkretne działania musimy podejmować już dziś.

Zgodnie z celem nadrzędnym Grupy Saint-Gobain Making The World A Better Home każdy z nas, każdego dnia może sprawiać, że świat stanie się lepszym, piękniejszym i bezpieczniejszym miejscem do życia w przyszłości.

Zobacz RAPORT