Była to I edycja konkursu "Liderzy ESG", który skierowany jest do przedsiębiorstw realizujących wyróżniającą się strategię ESG, oferujących innowacyjne produkty i usługi pozytywnie oddziałowujące na środowisko, a także prowadzących skuteczne kampanie informacyjne i promocyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju.

"Liderzy ESG" to nagroda, która przyznawana jest w trzech głównych kategoriach: Strategia, Innowacja oraz Program edukacyjny.

Partnerami konkursu są: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK), Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz Związek Banków Polskich (ZBP), z kolei partnerem medialnym "Dziennik Gazeta Prawna".