Projekt, który wsparła Fundacja Saint-Gobain, to 11 odnowionych mieszkań dla młodzieży z Domu Dzieci i Młodzieży Szansa w Kosewie oraz Zakładu Aktywności Zawodowej. Podopieczni z Kosewa po ukończeniu pełnoletności na dwa lata będą mogli zamieszkać nowoczesnym mieszkaniu, w którym pokrywać będą jedynie koszty jego eksploatacji. Oprócz wsparcia finansowego Fundacji Saint-Gobain, marki Saint-Gobain przekazały swoje produkty, a eksperci Saint-Gobain podzielili się swoją wiedzą techniczną.

Inicjatorem pomysłu jest Fundacja Pomocy Dzieciom "Tak po Prostu". Podczas oficjalnej uroczystości 11 czerwca podziękowano wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji przedsięwzięcia, a pierwsi lokatorzy odebrali już klucze do swoich nowych mieszkań. To jeden z pierwszych takich programów w całym kraju, podkreślał starosta Mariusz Roga.