Grupa Saint-Gobain, po raz trzeci z rzędu otrzymała certyfikat Top Employer Global, plasując się tym samym w gronie 13 laureatów z całego świata. Niezależny Instytut Top Employer, przyznając wyróżnienie Grupie Saint-Gobain, podkreślił przede wszystkim otwartość i mobilność spółek należących do Grupy, innowacyjność w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, kulturę organizacyjną stawiającą na naukę oraz Postawy Saint-Gobain*. W tym roku, wyróżniono 31 krajów, w których Saint-Gobain prowadzi działalność, o trzy więcej niż w 2017 r. Po raz kolejny, Grupa Saint-Gobain zdobyła tytuł najlepszego pracodawcy w Europie, Ameryce Północnej i Azji-Pacyfiku, oraz po raz pierwszy w regionie Ameryki Południowej.

Instytut Top Employers przyznaje tytuł Top Employer Global przedsiębiorstwom, które certyfikował w co najmniej 20 krajach i na kilku kontynentach. Odznaczenie przyznawane jest w wyniku audytu 600 praktyk HR i wskaźników warunków pracy przeprowadzanego dla każdego z 31 certyfikowanych krajów, w tym Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Brazylii, Kanady, Chin, Kolumbii, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Indii, Irlandii, Włoch, Japonii, Malezji, Meksyku, Holandii, Polski, Rumunii, Afryki Południowej, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwecji, Tajlandii, Turcji, Wlk. Brytanii i USA.

“Certyfikat Top Employer jest wyrazem uznania za zaangażowanie Saint-Gobain i naszych menedżerów na całym świecie na rzecz rozwoju naszych zespołów, pozyskiwania i wspierania talentów oraz oferowania pracownikom wszechstronnych możliwości”, stwierdziła Claire Pedini, Senior Vice President odpowiedzialny za HR w Saint-Gobain.

* Pięć Postaw Saint-Gobain, które przyjmują wszyscy pracownicy Grupy, to: Bądź blisko klienta, Działaj jak przedsiębiorca, Twórz innowacje, Działaj zwinnie (Agile), Rozwijaj angażującą i otwartą kulturę.