Jesteśmy dumni, że po raz kolejny znaleźliśmy się na prestiżowej "Liście A" Przedsiębiorstw Przeciwdziałających Zmianom Klimatycznym  tworzonej przez CDP. Jest to wyraz uznania dla ambicji ekologicznych Saint-Gobain, a także znaczących i widocznych działań na rzecz klimatu. Jako firma obecna na całym świecie czujemy swoją moc sprawczą i odpowiedzialność: maksymalizujemy pozytywny wpływ na naszych klientów i użytkowników dzięki naszym rozwiązaniom, przy jednoczesnej minimalizacji naszego własnego śladu w ramach naszego zobowiązania do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

Komunikat prasowy – PDF do pobrania