Pracownicy z różnych marek Saint-Gobain podczas Dnia Wolontariatu pomagali w przygotowaniu 11 mieszkań dla dzieci z Domu Dziecka "Szansa" w Kosewie. Projekt "Oswoić dorosłość" realizowany jest przez Fundację Pomocy Dzieciom Tak po Prostu przy wsparciu Fundacji Saint-Gobain. Celem projektu jest pomoc pełnoletnim wychowankom domów dziecka opuszczających placówkę, oraz niepełnosprawnym pracownikom Zakładu Aktywizacji Zawodowej w rozpoczęciu dorosłego, samodzielnego życia.

Dowiedz się więcej o Fundacji na stronie: http://foundation.saint-gobain.com/.