Hero Image
BloombergIndex_People_Logo_1600x730px
2 min

SAINT-GOBAIN PO RAZ KOLEJNY W INDEKSIE GENDER-EQUALITY BLOOMBERGA

Po raz piąty z rzędu firma Saint-Gobain znalazła się w Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), który w tym roku obejmuje 484 firmy reprezentujące 45 krajów.

Indeks mierzy wyniki firm w zakresie równości płci w oparciu o pięć kryteriów: przywództwo i pozyskiwanie talentów, równe wynagrodzenie i parytet wynagrodzenia ze względu na płeć, kultura sprzyjająca włączeniu społecznemu, polityka przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu oraz marka zewnętrzna.

Jesteśmy bardzo dumni z tego, że po raz kolejny znaleźliśmy się w tym indeksie. Szeroko rozumiana różnorodność, z uwzględnieniem różnorodności płci, a także równość kobiet i mężczyzn to szczególnie ważne kwestie dla naszej Grupy. Znalezienie się na liście Gender-Equality Index to świadectwo naszego zaangażowania i wyraz uznania dla pracy, którą wykonaliśmy. Aktualnie kobiety stanowią 37,5% członków naszego Komitetu Zarządzającego, a naszym celem na rok 2025 jest osiągnięcie poziomu 30% kobiet na wysokich stanowiskach kierowniczych w Grupie, w porównaniu do 27,2% w roku 2022. Nadal systematycznie pracujemy nad rozwojem inkluzywnej kultury, która docenia różnorodność. W naszym ostatnim badaniu przeprowadzonym wśród pracowników Grupy pod koniec 2022 roku, 90% uczestników odpowiedziało, że czują się szanowani za to, kim są - powiedziała Claire Pedini, SVP ds. Zasobów Ludzkich i Odpowiedzialności Społecznej Biznesu (CSR).