Saint-Gobain posiada w swojej ofercie rozwiązania do wykonania:

Produkty Saint-Gobain znajdują zastosowanie we wszystkich typach nowoczesnych projektów budownictwa mieszkalnego (zarówno jednorodzinnego jak i wielorodzinnego).

POPRAWA KOMFORTU W MIEJSCU, W KTÓRYM MIESZKAMY

Podczas renowacji budynków trzeba sprostać wielu wyzwaniom: zapewnić efektywność energetyczną, spełnić wymogi zdrowotne, zagwarantować łatwy dostęp do budynku, komfort akustyczny i termiczny, oraz zatroszczyć się o ochronę środowiska.

Gwałtowna urbanizacja w krajach wysokorozwiniętych oraz starzejące się zasoby obiektów mieszkalnych wymagają zwiększenia wysiłków w kwestii renowacji najstarszych budynków.

Saint-Gobain opracowuje i produkuje szeroką gamę rozwiązań, które podnoszą komfort akustyczny i termiczny budynków oraz pomagają dbać o zdrowie ich mieszkańców. Dobrze ilustruje to program Multi Comfort.

Renowacje budynków

Marki dystrybucji budowlanej Saint-Gobain Saint-Gobain zapewniają szeroką gamę produktów i usług dla różnych klientów zajmujących się konstrukcją nowych budynków, a zwłaszcza projektami renowacyjnymi: rzemieślników, małych, średnich i dużych firm budowlanych oraz właścicieli nieruchomości. Naszych klientów wspieramy w ich zadaniach poprzez szkolenia, praktyczne poradniki, zamówienia online itp.

STRATEGIA I POZYCJONOWANIE

Oferujemy rozwiązania dla budownictwa dostosowane do lokalnych rynków, uwzględniające potrzeby osób mieszkających w danym kraju, czy regionie.

Zrównoważone Budownictwo to strategia Grupy, którą wprowadzamy w życie na wszystkich rynkach.

 • W państwach o dojrzałych gospodarkach, zagrożonych niedoborem paliw zachodzi pilna potrzeba redukcji emisji CO2, co powoduje zaostrzenie wymogów dotyczących izolacyjności termicznej oraz energooszczędności.
 • W państwach o szybko rozwijających się gospodarkach, charakteryzujących się gwałtownie rozwijającymi się obszarami miejskimi i znaczącym przyrostem zapotrzebowania na nowe domy.
Strategia i pozycjonowanie

Przykład adaptacji do potrzeb rynku

Firma Saint-Gobain ISOVER dostarczyła wełnę szklaną do ocieplenia dachu budynku mieszkalnego w Dąbrówce pod Siedlcami w ramach Modelowego Projektu Głębokiej Termomodernizacji Domu Jednorodzinnego, zrealizowanego pod egidą Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Użyto tu m.in. wełny szklanej Super-Mata o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych, dzięki czemu aż o 89% zmniejszyło się zapotrzebowanie na energię i znacznie podniósł się komfort życia mieszkańców domu.

Strategia i pozycjonowanie

Zachęta do przejścia na energię ze źródeł odnawialnych

Poprawa efektywności energetycznej istniejących budynków to największe źródło oszczędności energii, co więcej poprawa izolacji termicznej starych budynków może przyczynić się do znaczącego rozwoju i powstania nowych miejsc pracy. Wdrożenie procesu renowacji termicznej powinno mieć charakter pragmatyczny i uwzględniać główne segmenty rynku, a mianowicie budownictwo jedno- i wielorodzinne.

CERTYFIKATY WSPIERAJĄCE ODPOWIEDZIALNE BUDOWNICTWO

Saint-Gobain wspiera dobrowolną certyfikację budynków zgodnych z systemami takimi jak HQETM, LEED®, czy BREEAM. Celem jest promowanie budynków, które są bardziej przyjazne środowisku, wygodniejsze i bardziej oszczędne (zwłaszcza w związku z wyższą efektywnością energetyczną), jak również zdrowsze. Najlepsze praktyki poświadczone tymi certyfikatami pozwalają Saint-Gobain na wprowadzanie innowacji oraz dostarczanie liderom rynku rozwiązań przynoszących wartości dodane. Deweloperzy i eksperci budowlani przywiązują wagę do certyfikacji podczas projektowania i procesu budowy.

ROZPOZNAWAJ SYSTEMY CERTYFIKACYJNE

 • BREEAM

  Building Research Establishment Environmental Assessment [Ocena budynków pod kątem ekologiczności wystawiana przez Stowarzyszenie Badawczo-Budowlane], system brytyjski, istniejący od 1990 r. To najpowszechniej stosowana metoda projektowania i oceniania w zrównoważonym budownictwie.

 • LEED®

  Leadership in Energy and Environmental Design [Przodowanie w projektowaniu budynków energooszczędnych i przyjaznych środowisku] jest systemem wprowadzonym w 2000 r. przez Amerykańską Radę ds. Budownictwa Ekologicznego.

 • HQETM

  Haute Qualite Environmentale (Wysoka Jakość Ekologiczna), jest systemem ustanowionym we Francji w 2005 r., a od 2013 r. roku stosowanym na skalę międzynarodową.

 • DGNB

  Deutsche Gesellschaft fuer Nachhaltiges Bauen (Niemiecka Rada ds. Zrównoważonego Budownictwa), to system certyfikacji opracowany w Niemczech w 2008 r.

 • CASBEE

  Comprehensive Assessment System for Building Environment Efficiency [System wszechstronnej oceny efektywności ekologicznej budynku], system japoński po raz pierwszy zastosowany w 2001 r.

ODKRYJ NASZE PRODUKTY I USŁUGI

WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNE BUDYNKÓW

Szkło budowlane

Zaprawy techniczne

Produkty do zastosowań zewnętrznych

Rury wodociągowe i kanalizacyjne

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

Izolacja termiczna i akustyczna

Płyty gipsowo-kartonowe

Szkło do zastosowań zewnętrznych

Specjalistyczne materiały technologiczne

Specjalistyczne materiały techniczne na potrzeby budownictwa i przemysłu

ROZWIĄZANIA ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ

Rozwiązania Multi Comfort

Renowacje Multi Comfort

Punkty doradztwa w zakresie efektywności energetycznej

TRANSPORT

Oszklenie dla samochodów osobowych

Oszklenie dla pojazdów transportowych