Perspektywy rozwoju

Rynek budownictwa inżynieryjnego i infrastruktury oferuje duże perspektywy rozwoju, zważywszy na gwałtowny wzrost urbanizacji oraz trudności towarzyszące dostępowi do wody pitnej, których doświadcza duża część populacji świata, zwłaszcza w krajach rozwijających się.

Grupa Saint-Gobain dostarcza szeroką gamę produktów i rozwiązań przeznaczonych dla tych rynków: szklane elewacje, szkło ognioodporne oraz szkło z aktywnymi powłokami dla dużych projektów architektonicznych, siatki zbrojeniowe dla infrastruktury drogowej, zaprawy podłogowe czy też produkty do dekoracji, ochrony oraz izolacji elewacji budynków przemysłowych i użyteczności publicznej.

Saint-Gobain projektuje także całościowe rozwiązania dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych: systemy rurowe z żeliwa sferoidalnego, zawory przemysłowe i hydranty przeciwpożarowe, uzbrojenia drogowe oraz systemy do zbierania i odprowadzania ścieków i wody deszczowej.

Siatka zbrojeniowa Saint-Gobain ADFORS GlasGrid® jest używana do ochrony dróg brukowanych, pasów startowych na lotniskach oraz powierzchni portowych przed szczelinowatością.
Perspektywy rozwoju

 

Kultura eko-innowacyjna

W celu pomiaru wpływu jaki wywiera na środowisko naturalne, Saint-Gobain stosuje Ocenę Cyklu Życia (LCA). W ten sposób Grupa Saint-Gobain podejmuje kroki w kierunku zredukowania zaobserwowanego wpływu na środowisko towarzyszącego prowadzonej przez nią działalności polegającej na wytwarzaniu dóbr. Taki jest podwójny cel Eko-innowacyjnej polityki Saint-Gobain: Grupa musi dostarczyć prawdziwą wartość dodaną swoim klientom w postaci produktów i rozwiązań, które obniżają wpływ infrastruktury na środowisko naturalne w trakcie całego swojego cyklu życia. Eko-innowacyjny produkt czy rozwiązanie to takie, które przyczynia się do redukcji zużycia zasobów naturalnych, zwłaszcza energii i wody w obrębie infrastruktury oraz / lub taki, który na przestrzeni swojego całego cyklu życia wywiera mniejszy wpływ na środowisko naturalne.

INTERESARIUSZ W WIĘKSZYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH

Poprzez swoje projekty i rozwiązania Saint-Gobain uczestniczy w Saint-Gobain pomaga swoim klientom w realizacji dużych projektów architektonicznych i wielkoformatowych projektów. Nasi specjaliści udzielają porad i służą wsparciem ekspertom budowlanym w wyborze rozwiązań, które łączą kilka produktów i odpowiadają na konkretne wymogi projektu. Te wielkie place budowy i wzorcowe projekty są bardzo inspirujące dla pracowników Grupy dając im poczucie ogromnej dumy.

Saint-Gobain dostarczyło produkty do budowy Stadionu Narodowego
w Warszawie:

Perspektywy rozwoju

 

ODKRYJ NASZE PRODUKTY I USŁUGI

WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNE BUDYNKÓW

Szkło budowlane

Zaprawy techniczne

Produkty do zastosowań zewnętrznych

Rury wodociągowe i kanalizacyjne

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

Izolacja termiczna i akustyczna

Płyty gipsowo-kartonowe

Szkło do zastosowań zewnętrznych

Specjalistyczne materiały technologiczne

Specjalistyczne materiały techniczne na potrzeby budownictwa i przemysłu

ROZWIĄZANIA ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ

Rozwiązania Multi Comfort

Renowacje Multi Comfort

Punkty doradztwa w zakresie efektywności energetycznej

TRANSPORT

Oszklenie dla samochodów osobowych

Oszklenie dla pojazdów transportowych