Jeśli, myśląc o budownictwie przyszłości, skupimy się tylko na energooszczędności – stracimy.” O kompleksowym podejściu do nowoczesnego budownictwa modułowego w standardzie pasywnym, spełniającym wymogi standardu Multi Comfort rozmawiano 22 stycznia 2018 roku w Warszawie podczas briefingu prasowego i debaty polsko-duńskiej z udziałem ekspertów Multi Comfort Saint-Gobain, BJERG Arkitektur, NILAN i ELMOT.

 

 

Budownictwo pasywne od lat święci triumfy na zachodzie, zwłaszcza w Niemczech, Austrii i Skandynawii. W Polsce kojarzy się wciąż ze wznoszeniem drogich, skomplikowanych obiektów, na których budowę pozwolić mogą sobie najbogatsi ekscentrycy. Firmy BJERG, NILAN i ELMOT, posiadające wieloletnie doświadczenie w realizacji obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej w Skandynawii, we współpracy z Multi Comfort Saint-Gobain postanowiły odczarować mit modułowego domu nieskoenergetycznego.

 

W konferencji, na którą składały się brefing prasowy i debata polsko-duńska, wzięli udział goście z Danii - założyciel BJERG Arkitektur Kjeld Bjerg oraz właściciel i założyciel NILAN Torben Andersen, a także ekspert od akustyki dr inż. Leszek Dulak z Politechniki Śląskiej. Wśród zgromadzonych w Sali Lustrzanej SARPu nie zabrakło dziennikarzy branżowych, inwestorów, projektantów oraz miłośników budownictwa przyszłości.

 

Podczas briefingu prasowego szczegółowo omówiono specyfikę i kryteria realizacji budynków w najwyższym standardzie dla budownictwa Multi Comfort Saint-Gobain w kontekście poszanowania zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Dokonano charakterystyki urządzeń i systemów dostarczanych przez firmę NILAN, które w innowacyjny sposób realizują ideę kompaktowości w zakresie m.in.  wentylacji mechanicznej, zapewniającej zdrowy klimat i komfort w budynkach, niskie zużycie energii z poszanowaniem środowiska naturalnego.

 

Ostatnią część poświęcono omówieniu studiów przypadku. Firma Elmot przedstawiła przykłady obiektów modułowych zrealizowanych w Skandynawii: szkół, przedszkoli oraz domów jedno- i wielorodzinnych. Następnie zaprezentowała wyprodukowany w swojej fabryce modułowy dom niskoenergetyczny umiejscowiony w Gniewie, którego parametry, dzięki precyzyjnie przeprowadzonemu procesowi budowlanemu, są tożsame z parametrami standardu Multi Comfort Saint-Gobain.

 

Briefing zakończyło biuro architektoniczne BJERG, które przedstawiło katalog 12 jednorodzinnych modułowych domów spełniających wymogi standardu Multi Comfort z możliwością personalizacji. To pierwszy taki w Polsce katalog stworzony we współpracy z firmą ELMOT, w oparciu o doświadczenia architektów i producenta zgromadzone podczas wieloletniej realizacji obiektów o różnym przeznaczeniu w Skandynawii. Daje on inwestorom możliwość wyboru spośród kilkunastu różnorodnych projektów, gwarantujących niskie zużycie na poziomie budynku pasywnego przy jednoczesnym zapewnieniu 4 komfortów: termicznego, dobrej jakości powietrza, wizualnego i akustycznego.

 

Podczas debaty polsko-duńskiej, którą poprowadził prezes SPIUG Janusz Starościk, dyskutowano na temat komfortu i budownictwa modułowego w perspektywie dobrych praktyk ze Skandynawii w odniesieniu do polskich realiów. Debatę zakończyła rozmowa o tym, czy Polaków „stać na to”, by nie wdrażając standardów budownictwa zrównoważonego poświęcić zdrowie, dobre samopoczucie i kondycję środowiska naturalnego.

- Perspektywa zmian klimatycznych, bezpowrotnie wpływających na kondycję planety i zdrowie zamieszkujących ją ludzi sprawia, że w branży budowlanej nieustannie poszukuje się nowych rozwiązań gwarantujących powstawanie obiektów z poszanowaniem potrzeb człowieka i środowiska naturalnego. Kluczem do propagowania tych rozwiązań w Polsce jest budowanie świadomości inwestorów, którzy dzięki przykładom konkretnych realizacji są w stanie wyobrazić sobie korzyści związane z użytkowaniem komfortowych obiektów. Wierzymy, że współpraca między BJERG, ELMOT i NILAN w myśl programu Multi Comfort Saint-Gobain, przyczyni się do realnej poprawy jakości życia użytkowników obiektów powstałych w wyniku tej kooperacji – podsumował Kjeld Berg z biura architektonicznego BJERG Arkitektur.

 

Obejrzyj film Dlaczego Multi Comfort?