Zasoby i obieg zamknięty

Mniejsze zużycie wody słodkiej

Saint-Gobain - Mniejsze zużycie wody słodkiej
Saint-Gobain - Mniejsze zużycie wody słodkiej

CZY WIECIE ŻE?

16%

Całego poboru wody jest zużywane poprzez gminy na potrzeby gospodarstw domowych i usług. 

3 miliardy ludzi żyje w warunkach niedoboru wody!

UWARUNKOWANE PRZEZ

Całkowite zużycie wody (m3 na mieszkańca/rok)

CO TO OZNACZA DLA BUDYNKÓW

  • Wybieranie rozwiązań wytwarzanych przy użyciu niewielkiej ilości wody
  • Suche technologie na terenie budowy
  • Recykling wody szarej
  • Gromadzenie wody deszczowej
PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA SAINT-GOBAIN
PREFAB logistyka
RURY PAM

Do instalacji w budynkach: ograniczenie przecieków wody