Zdrowie i bezpieczeństwo na budowie

Mniejsze narażenie pracowników budowlanych na kontakt z substancjami niebezpiecznymi

Saint-Gobain - Mniejsze narażenie pracowników budowlanych  na kontakt z substancjami niebezpiecznymi
Saint-Gobain - Mniejsze narażenie pracowników budowlanych na kontakt z substancjami niebezpiecznymi

CZY WIECIE ŻE...?

17%

W 2015 r. 17% pracowników w UE zgłosiło, że są narażeni na kontakt z produktami lub substancjami chemicznymi przez co najmniej jedną czwartą swojego czasu pracy.

UWARUNKOWANE PRZEZ

  • Brak substancji SVHC lub CMR w zainstalowanych produktach
  • Niski poziom emisji LZO i substancji niebezpiecznych podczas instalacji

CO TO OZNACZA DLA BUDYNKÓW

  • Nieobecność niebezpiecznych substancji w produktach dostarczanych na teren budowy
  • Brak lub ograniczone uwalnianie LZO i substancji niebezpiecznych podczas instalacji i rozbiórki
  • Odpady inne niż niebezpieczne
PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA SAINT-GOBAIN
weber_1792x520
WEBER

wszystkie produkty objęte kartami charakterystyki (SDS)

Rozwiązanie Isover Rigips Weber
RIGIPS I ISOVER

produkty posiadają SDS nawet, kiedy nie są wymagane (Isover – Arkusz Instrukcji Bezpiecznego Użytkowania)

Badania pożarowe
BADANIA PRODUKTÓW

Badania produktów potwierdzające niską emisję lotnych związków organicznych (LZO)