Zasoby i obieg zamknięty

Mniejsza ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych niepoddawanych odzyskowi

Saint-Gobain - Mniejsza ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych niepoddawanych odzyskowi
Saint-Gobain - Mniejsza ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych niepoddawanych odzyskowi

CZY WIECIE ŻE?

40%

Sektor budowlany odpowiada za 40% strumieni odpadów stałych.

UWARUNKOWANE PRZEZ

% odpadów budowlanych i rozbiórkowych przekierowanych ze składowiska odpadów

CO TO OZNACZA DLA BUDYNKÓW

  • Teren budowy z zerową ilością odpadów
  • Materiały i opakowania nadające się do recyklingu lub ponownego wykorzystania
  • Możliwości związane z rozbiórką (łatwy demontaż i odzysk)
  • Identyfikowalność składu produktów
  • Materiały niezawierające substancji niebezpiecznych
  • Rozwiązania w zakresie odzysku
PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA SAINT-GOBAIN
Wpływ płyt gipsowo kartonowych
Płyta gipsowo-kartonowa oraz wełna mineralna, szkło:

Dostawa niestandardowych wymiarów produktów na zamówienie

PREFAB logistyka
Płyta gipsowo-kartonowa oraz wełna mineralna, szkło:

Materiały nadające się do recyklingu i ponownego wykorzystania oraz usługi w zakresie odbioru odpadów z budowy do ponownego ich przetworzenia

PREFAB logistyka
Płyta gipsowo-kartonowa oraz wełna mineralna, szkło:

Łatwe do demontażu systemy, umożliwiające sortowanie produktów