Zmiany w przepisach

LECA Polska Sp. z o.o. obowiązek informacyjny

wobec klientów, kontrahentów oraz ich osób kontaktowych