Zmiany w przepisach

wobec klientów, kontrahentów oraz ich osób kontaktowych

LECA Polska Sp. z o.o. obowiązek informacyjny