• Politechnika Warszawska
  • Politechnika Śląska
  • Politechnika Łódzka
  • Politechnika Poznańska
  • AGH