Niezawodne rozwiązania

Gwarantowana jakość

Saint-Gobain - gwarantowana jakość
Saint-Gobain - gwarantowana jakość

CZY WIECIE, ŻE...?

Skuteczna gwarancja jakości wyznacza jasne standardy dla organizacji. Dobra gwarantowana jakość generuje natychmiastowe i istotne informacje zwrotne od klientów

UWARUNKOWANE PRZEZ

  • Certyfikaty – certyfikacje przeprowadzane przez osoby trzecie
  • Zakłady posiadające certyfikat ISO 14001

CO TO OZNACZA DLA BUDYNKÓW

Większa produktywność, mniej błędów i usterek, brak nieoczekiwanych opóźnień

Niższe koszty i krótszy czas trwania fazy budowy

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA SAINT-GOBAIN
PREFAB logistyka

Wszystkie produkty o wartości dodanej i związane z nimi systemy zintegrowane: Rigips Habito, narożniki Habito NoCoat, płyta Rigips 4PRO