Wydajność

Efektywność procesu budowy

Saint-Gobain - Efektywność procesu budowy
Saint-Gobain - Efektywność procesu budowy

CZY WIECIE ŻE...?

9,7 mld w 2050r.

Liczba ludności na świecie szybko rośnie – z 7,3 mld w 2015 r. do 9,7 mld w 2050r., co wymaga budowy nowych budynków.

70%

Megamiasta intensywnie się rozwijają: przewiduje się, że liczba ludności miejskiej wzrośnie z 55% w 2014 r. do 70% w 2050 r.

UWARUNKOWANE PRZEZ

 • Czas potrzebny do zakończenia budowy budynku lub prac na terenie budowy
 • Całkowity koszt budowy

CO TO OZNACZA DLA BUDYNKÓW

 • Niższy koszt budowy
 • Szybsza realizacja budowy
 • Mniejsza liczba pracowników
 • Lepsze zarządzanie na terenie budowy
 • Mniejszy wpływ warunków atmosferycznych na proces budowy
PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA SAINT-GOBAIN
Prefab_1.3
Systemy lekkich konstrukcji:
 • pełna gama płyt gipsowo-kartonowych,
 • lekkie elewacje
PREFAB logistyka
Systemy szybkie i elastyczne w montażu


 

PREFAB logistyka
PREFAB

Produkty i systemy do produkcji poza placem budowy (PREFAB)

PREFAB logistyka
Usługi logistyczne:
 • dostawa bezpośrednia,
 • łączony transport produktów itp.