Koszty eksploatacji

Efektywność na końcu cyklu życia budynku

Saint-Gobain -  Efektywność na końcu cyklu życia budynku
Saint-Gobain - Efektywność na końcu cyklu życia budynku

CZY WIECIE, ŻE...?

Co roku w Europie wytwarza się około 450-500 milionów ton odpadów budowlanych i rozbiórkowych, z czego co najmniej jedna trzecia to beton.

300kg

Tona szkła z recyklingu ponownie wprowadzona do procesu produkcyjnego oznacza zmniejszenie emisji CO2 o 300 kg.

UWARUNKOWANE PRZEZ

  • Całkowity koszt użytkowania
  • Wyższa wartość budynku

CO TO OZNACZA DLA BUDYNKÓW

  • Minimalizacja kosztów robocizny przy rozbiórce
  • Minimalizacja kosztów składowania odpadów na składowisku i usuwania ich w inny sposób (maksymalizacja udziału materiałów nadających się do recyklingu)
  • Możliwość obniżenia kosztów lub uzyskania przychodów z tytułu ponownego wykorzystania / odsprzedaży materiałów
PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA SAINT-GOBAIN
PREFAB logistyka
Lekkie systemy elewacyjne
Ściana zewnętrzna z ETICS
ETICS

Systemy ETICS, które można łatwo oderwać od elewacji

PREFAB logistyka
Łatwe do demontażu płyty nadającymi się do recyklingu
PREFAB logistyka
Usługi recyklingu