Sustainability

Dla planety

Dla dobra planety mierzymy się z wyzwaniami takimi jak zmiany klimatyczne, postępująca urbanizacja i ograniczoność zasobów naturalnych. Nasze rozwiązania i usługi pomagają zmniejszyć wpływ sektora budowlanego na środowisko, począwszy od wydobycia surowców i wytwarzania materiałów, po rozbiórkę i recykling budynków.

Energia & Emisje CO2

Oszczędność energii i redukcja emisji CO2 jest możliwa na kilku etapach podczas budowy, co jest korzystne nie tylko dla naszej planety, ale także w dłuższej perspektywie dla naszego budżetu. Zastosowanie odpowiednich materiałów i rozwiązań pozwala ograniczyć zużycie energii i w ślad za tym emisje, co wzmocni dodatkowo wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Z kolei lekkość materiałów i produkcja lokalna ogranicza emisje dwutlenku węgla w czasie ich transportu.

Zasoby & Cyrkularność

Recykling materiałów przede wszystkim służy ograniczeniu zużywania zasobów nieodnawialnych. Gdy wykorzystujemy je ponownie, nie zalegają one po zużyciu na wysypiskach śmieci, a znajdują swoje ponowne zastosowanie, a koszt surowca (tym samym produktu) nie wzrasta. Sektor budowlany odpowiada za 40% światowego zużycia surowców, a do nich należą m. in. woda, piasek, żwir i glina.