Saint-Gobain - dla ludzi

Dla ludzi

Zrównoważony rozwój to także troska o ludzi, zarówno dziś jak i o przyszłe pokolenia. Dbamy zarówno o zdrowie i komfort mieszkańców oraz użytkowników budynków, jak i bezpieczeństwo pracowników na budowach.

Zdrowie i bezpieczeństwo na budowie

Materiały potrafią mieć znaczący wpływ na zdrowie budowniczych. Waga i komfort przy ich przenoszeniu są często decydującymi czynnikami o wystąpieniu zaburzeń mięśniowo-szkieletowych. Saint-Gobain dba także o skład chemiczny swoich wyrobów, tak aby był bezpieczny dla pracowników budowy i używanie ich nie wymagało dodatkowych zabezpieczeń przed możliwymi uszczerbkami zdrowotnymi. Dlatego pozyskujemy certyfikaty bezpieczeństwa, nawet gdy nie są one wymagane.

Zdrowie i dobre samopoczucie w budynkach

Kompleksowe myślenie o budowie wymaga wzięcia pod uwagę odczuć użytkowników budynku. Pytania, które m. in. powinniśmy sobie postawić to: Czy dopływ świeżego powietrza będzie wystarczający? Czy hałas nie będzie słyszalny przez ściany? Czy budynek pozwoli zachować optymalną temperaturę zarówno latem jak i zimą? oraz Czy dostęp do naturalnego światła jest na takim poziomie by ograniczyć doświetlanie?