Jakie projekty wspieramy?

  • pomagamy młodym ludziom w rozpoczęciu kariery zawodowej;
  • budujemy, remontujemy i modernizujemy domy i mieszkania o charakterze społecznym, dbając szczególnie o to, aby były energooszczędne i ekologiczne.

Fundacja Saint-Gobain wspiera projekty prowadzone przez organizacje non profit (stowarzyszenia, fundacje).

Zobacz nasze projekty realizowane na całym świecie.

Chcemy umożliwiać dostęp do mieszkań wygodnych, energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska, w szczególności osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Właśnie w tym celu w 2008 roku założona została Fundacja Saint-Gobain. Jej funkcjonowanie opiera się na aktywnym uczestnictwie pracowników naszej Grupy. To oni zgłaszają do Fundacji projekty mające charakter lokalnej pomocy społecznej, a następnie, w przypadku zakwalifikowania się przez te projekty, zostają ich opiekunami.

François-Xavier Moser

Prezes Grupy Saint-Gobain w Polsce

Fundacja Saint-Gobain

W Saint-Gobain mamy grupę ambasadorów Fundacji, pracowników, którzy pomagają Fundacji w sprawnej realizacji projektów. 

Naszą ambicją jest promowanie atrakcyjnego, energooszczędnego i przyjaznego dla środowiska budownictwa skierowanego do jak największej liczby ludzi. Uważamy, że dostęp do sprzyjających zdrowiu mieszkańców domów niesie ze sobą ogromną wartość społeczną. Jest to kluczowy czynnik w integracji zawodowej osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

Pierre-André de Chalendar

Prezes i Dyrektor Generalny Saint-Gobain

Zobacz jak budowaliśmy mieszkania
+ZOBACZ FILM