Saint-Gobain i jej marki wspierają akcje związane z umożliwianiem rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych. Jest to zgodne z warościami Saint-Gobain zawartymi w Pryncypiach Postępowania i Zachowania Saint-Gobain takich jak poszanowanie różnorodności, szacunek dla innych, czy też lojalność wobec współpracowników.

W ramach współpracy powstała w Kole Spółdzielnia Socjalna Aktywni, której zadaniem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Saint-Gobain HPM Polska zleca zatrudnionym w Spółdzielni składanie opakowań, co-packaging papierów ściernych, prace porządkowe oraz pielęgnację terenów zielonych na terenie firmy. Dzięki wsparciu firmy Spółdzielnia prowadzi także przedszkole „Kraina Magii” na terenie Saint-Gobain HPM Polska oraz zatrudnia byłych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, którzy wykonują zlecenia dla Saint-Gobain HPM Polska.

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
Dla naszych podopiecznych - ludzi niepełnosprawnych aktywizacja zawodowa jest niezwykle istotna. Najczęściej są zupełnie wykluczeni z rynku pracy i dlatego tak potrzebne jest tworzenie spółdzielni socjalnych opartych na silnym, międzynarodowym partnerstwie. Oni się w ten sposób społecznie i zawodowo rehabilitują.

Małgorzata Grzebielucha

Kierownik Spółdzielni Socjalnej „Aktywni”

Współpraca jest korzystna dla obu stron – firma Saint-Gobain HPM Polska zyskała rzetelnego, zaangażowanego podwykonawcę.

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
Nawiązanie współpracy ze Spółdzielnią Socjalną Aktywni to był strzał w dziesiątkę. Mamy partnera, który regularnie wspiera nas w codziennej pracy i świetnie wykonuje swoje zadania, a w dodatku mamy poczucie, że wspólnie tworzymy dobrze prosperujące przedsiębiorstwo społeczne o charakterze filantropijnym.

Hanna Król

Operator Urządzeń w Saint-Gobain HPM Polska, współpracuje z „Aktywnymi”

Spółdzielnia Socjalna Aktywni działa od 2014 roku, a od 2015 roku prowadzi też Niepubliczne Przedszkole Kraina Magii na terenie firmy Saint-Gobain HPM Polska. W tej chwili Spółdzielnia zatrudnia 31 osób, w tym 13 osób z niepełnosprawnościami. Do przedszkola uczęszcza obecnie dziesięcioro dzieci, w tym również dzieci pracowników firmy Saint-Gobain.

Kraina Magii