Grupa Saint-Gobain po raz szósty otrzymała tytuł Top 100 Global Innovators, według światowego rankingu 100 najbardziej innowacyjnych firm i instytucji w 2016 roku prowadzonego przez Claritative Analytics. To dowód uznania m.in. za znaczący wkład w działania z zakresu Badań i Rozwoju prowadzone przez Saint-Gobain. Badania i rozwój, będące jednym z kluczowych obszarów strategii Grupy, stanowi: 3700 pracowników, 8 między-biznesowych centrów badawczych oraz inwestycje na poziomie 434 milionów euro (2015 r.).